Aktionsmodel Kurioses

Eselritt

Aktionspreis:

Bestellnummer:
Masse:
Fr. 21.--

Fr. 15.--

A013
5 x 4.6 cm
Güggeli-Reiter

Aktionspreis:

Bestellnummer:
Masse:
Fr. 26.--

Fr. 20.--

A101
8 x 6.4 cm
Zimmermann

Aktionspreis:

Bestellnummer:
Masse:
Fr. 21.--

Fr. 15.--

A106
6 x 5.3 cm
Schellen Under

Aktionspreis:

Bestellnummer:
Masse:
Fr. 24.--

Fr. 18.--

A125
8 x 5.5 cm
Droschke

Aktionspreis:

Bestellnummer:
Masse:
Fr. 24.--

Fr. 18.--

A132
8 x 6.5 cm
Schneiderlein

Aktionspreis:

Bestellnummer:
Masse:
Fr. 24.--

Fr. 18.--

A176
8 x 6 cm
Schaukelpferd zwei Seiten

Aktionspreis:

Bestellnummer:
Masse:
Fr. 55.--

Fr. 42.--

A067
20 x 9.5 cm
6er Model, Muscheln & Teufel im Herz

Aktionspreis:

Bestellnummer:
Masse:
Fr. 69.--

Fr. 35.--

A059
29.5 x 5.5 cm
Lustig ihr Briten

Aktionspreis:

Bestellnummer:
Masse:
Fr. 26.--

Fr. 20.--

A189
9 x 7.5 cm
Alter Narr (Grabscher)

Aktionspreis:

Bestellnummer:
Masse:
Fr. 22.--

Fr. 16.--

A196
6 x 7.8 cm
Hünerdieb

Aktionspreis:

Bestellnummer:
Masse:
Fr. 26.--

Fr. 20.--

A200
9.3 x 6.8 cm
Wer mir ist holt dem mach ich Golt

Aktionspreis:

Bestellnummer:
Masse:
Fr. 45.--


Fr. 34.--

A325
10.3 x 16 cm
Geldscheisser

Aktionspreis:

Bestellnummer:
Masse:
Fr. 21.--

Fr. 15.--

A208
5.5 cm Ø
Soldatenkind

Aktionspreis:

Bestellnummer:
Masse:
Fr. 35.--

Fr. 28.--

A210
11 x 9 cm
Gingerbreadman

Aktionspreis:

Bestellnummer:
Masse:
Fr. 89.--

Fr. 68.--

A215
25.5 x 14.5 cm